Van Rijkhuizen

Werkwijze: hoe gaan we te werk

Voorziene spoedgevallen als bijvoorbeeld een gesprongen waterleiding, vragen om snelle actie:

Bel en Onderhouds- & Installatiebedrijf Van Rijkhuizen reageert zo snel en goed als mogelijk!

Een ander voorbeeld: Stel; U wilt uw keuken laten vervangen.
Eerst wordt er tijd gereserveerd en een eerste bezoek aan het desbetreffende adres gebracht om de situatie ter plaatse te beoordelen en intensief overleg te plegen over hetgeen U wilt laten uitvoeren.
Vervolgens worden alle gegevens uitgewerkt: Onderhouds- & Installatiebedrijf Van Rijkhuizen werkt niet met standaard-prijzen; hier wordt elke aanvraag afzonderlijk behandeld en van "A" tot "Z" uitgeplozen en berekend!
Tenslotte wordt alles voor U zo duidelijk mogelijk op papier gezet, zodat U over dit aanbod uw gedachten kun laten gaan. Bij vragen over het aangebodene kunt U gerust nogmaals contact opnemen, waarna desgewenst uitleg of een alternatief besproken kan worden!

Alles bij elkaar behoorlijk tijdrovend en arbeidsintensief, zoals U begrijpt. Desondanks worden er voor het maken van de offerte geen kosten in rekening gebracht; er wordt slechts een minimaal bedrag berekend voor dat nu eenmaal noodzakelijke eerste bezoek. Dit is slechts een symbolisch bedrag dat, indien U met het aanbod accoord gaat, ook nog eens op de eindafrekening in mindering gebracht wordt!

Wat kunt U van Onderhouds- & Installatiebedrijf Van Rijkhuizen verwachten?

Door de prima contacten met leveranciers kan het door U gewenste vrijwel altijd probleemloos en op zeer korte termijn geleverd worden.
En door limieten te kennen, kan Onderhouds- & Installatiebedrijf Van Rijkhuizen grenzen ingrijpend verleggen: Hierdoor kunt U voor vrijwel alle technische werkzaamheden, die met uw woning of bedrijfspand te maken hebben, contact opnemen.

Werkwijze
Werkwijze
Werkwijze
Werkwijze
Werkwijze